Opći uvjeti poslovanja turističke agencije

  1. Ponuda

Obrt Levant Info Servis , Dolac 93a, 222 44 Betina, (u daljnjem tekstu agencija), bavi se posredovanjem i izvršavanjem rezervacija u ime vlasnika i za njegov račun i tako gostu osigurava smještaj, posredovanjem u prodaji izleta  te posredovanjem pri iznajmljivanju skutera, glisera.

  1. Rezervacija i plaćanje

Upiti za rezervaciju smještaja se primaju elektroničkim putem ili osobno u poslovnici agencije. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima. Rezervacija postaje važeća uplatom akontacije po ponudi dok se ostatak iznosa uplaćuje u agenciji na dan dolaska u gotovini.

  1. Cijena usluge

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je navedeno u rezervaciji: dnevni najam, posteljinu, ručnike, opremljenu kuhinju s potrebnim posuđem i priborom, utrošak vode, struje i plina, završno čišćenje. Posebne usluge nisu uključene u cijenu (usluge doručka, iznajmljivanja čamca…) te ih treba platiti posebno. Cijene smještaja su odobrene od vlasnika smještajne jedinice koji ima pravo na promjenu istih.

Za boravak kraći od četiri dana cijena se uvećava za 30%. U slučaju promjene cijena nakon uplaćene akontacije, gostu će biti obračunata prijašnja  cijena na osnovi  ponude.

  1. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije. Standardi smještaja, prehrane i drugih usluga u pojedinim mjestima su različiti i nisu usporedivi.

Svaki gost treba biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu. Za najam dulji od 7 dana vlasnik apartmana se obavezuje za promjenu posteljine i ručnika 1 tjedno

Ukoliko u ponudi nije drugačije navedeno gosti u smještajnu jedinicu dolaze poslije 14.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju do 10.00 sati.

  1. Pravo agencije na promjene i otkaz

Agencija ima pravo promijeniti ili otkazati rezervirani smještaj ako prije ili za vrijeme odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti. Agencija tada uz pomoć vlasnika gostu nudi zamjenski smještaj, ali sve isključivo uz odobrenje i suglasnost gosta.

Ponuđeni smještaj treba biti iste ili više kategorije po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju.

  1. Pravo gosta na promjene i otkaz

Ukoliko gost želi otkazati rezervirani smještaj, treba to učiniti pismeno
U slučaju da Gost otkaže rezervaciju agencija zadržava uplaćenu akontaciju. Ako Gost ne otkaže rezervaciju ali se ne pojavi na vrijeme ili otkaže smještaj prije isteka ugovorenog termina, agencija naplaćuje cjelokupni iznos aranžmana.
Ukoliko gost u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije unaprijed javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom pa se troškovi obračunavaju prema gore navedenom.

  1. Obveze agencije i vlasnika

Dužnost agencije je brinuti se o provedbi usluga, a također i o izboru vlasnika te o pravima i interesima gosta sukladno običajima u turizmu.   Agencija i vlasnik isključuju svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

  1. Obveze gosta

Gost je obvezan:   posjedovati ispravne putne isprave, poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, pridržavati se kućnog reda u smještenoj jedinici te surađivati s vlasnikom ili agencijom u dobroj namjeri. Vlasniku u cijelosti nadoknaditi svaku načinjenu štetu u smještenoj jedinici. Gost će snositi odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.

  1. Rješavanje prigovora

Gost ima pravo tražiti određenu naknadu za neizvršene usluge koje je platio. Pri zahtjevu gost mora priložiti pismeni prigovor.

Postupak u vezi s prigovorom: Ukoliko gost na samom odredištu nije zadovoljan stanjem smještajne jedinice, treba odmah po dolasku izvijestiti agenciju, odnosno reklamacije odmah iznijeti vlasniku.

Gost je obvezan surađivati s predstavnikom agencije i vlasnikom u dobroj namjeri da bi se uzroci nezadovoljstva uklonili. Ako je prigovor opravdan te pružena usluga vlasnika nije zadovoljavajuća, agencija će napraviti sve da gost dobije prihvatljivo rješenje koje odgovara usluzi uplaćenoj vlasniku. Agencija ili vlasnik ne smiju gostu kao zamjenski smještaj ponuditi uslugu manje vrijednosti. Ako gost samoincijativno napusti smještajnu jedinicu i pronađe drugi smještaj, te tako agenciji ne pruži priliku agenciji da riješi problem, onda gost nema pravo tražiti povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadu štete.

Najkasnije u roku od 8 dana poslije povratka s puta gost mora agenciji predati pisani prigovor (uz od vlasnika potpisano izvješće o situaciji i eventualne račune o prouzrokovanim troškovima). Agencija se obvezuje riješiti prigovor u roku od 14 dana od dana primitka prigovora. Gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacije u medije dok agencija ne donese odluku. Ovime se isključuje pravo gosta na naknadu neizravne štete. Nije li gost na mjestu događaja reklamirao neadekvatne usluge odnosno ako je podnio pisani prigovor nakon isteka 8 dana poslije povratka s puta, agencija takav prigovor neće uvažiti.

10.Prtljaga
Agencija ne odgovara za prtljagu koja je uništena, oštećena, izgubljena ili ukradena u smještajnoj jedinici. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

11.Nadležnost suda

Nije li gost zadovoljan kako je agencija riješila njegov prigovor, ima pravo na pokretanje sudskog postupka. U tom slučaju bit će nadležan Trgovački sud u Šibeniku.

13.Napomena
Uplaćivanjem akontacije gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete