Fiksna rezervacija plaćanjem akontacije

Za fiksnu rezervaciju odabranog apartmana potrebno je uplatit 30 % ukupne cijene najma.

Ostatak i eventualna dodatna plaćanja iz ponude plaćaju se u agenciji po dolasku i prijavi.
Rok uplate akontacije je 3 dana, a u sezoni 01.07.-01.09.  24 sata. Molimo Vas da nam nakon uplate akontacije  putem e-maila pošaljete potvrdu plaćanja da bi Vaša rezervacija čim prije postala važeća.
Po primitku uplate  potvrđujemo rezervaciju putem završnog pisma .

1.   Uplata bankovnom doznakom na devizni račun agencije (plaćanje izvan Republike Hrvatske):

Uplatitelj:  Ime i prezime osobe koja je rezervirala sa adresom stanovanja
Iznos:         Iznos akontacije koju treba platiti po dobivenoj ponudi
Svrha uplate:    Rezervacija  – ime objekta,
Primatelj:        Levant info servis, Dolac 93 a, 2222 44 Betina, Hrvatska
Iban-code:      HR5623600001101813244
Swift-code:     ZABA HR 2X
Ime banke:      Zagrebačka banka d.d., Paromlinska 2, Zagreb

2. Uplata na račun agencije (plaćanje unutar Republike Hrvatske):

Uplatitelj Ime i prezime osobe koja je rezervirala sa adresom stanovanja
Iznos: Iznos akontacije koju treba platiti po dobivenoj ponudi
Svrha uplate: Rezervacija – ime objekta,
Primatelj: Levant info servis, Dolac 93 a, 2222 44 Betina, Hrvatska
Broj računa:  HR5623600001101813244
Ime banke:Zagrebačka banka d.d., Paromlinska 2, Zagreb